Bobyland Köpek Oteli ve Köpek Eğitim MerkeziTwitterFacebook
 
Sorularınız & Yanıtları
Operasyonlar

Operasyonlar Girişi

Cerrahi genelde teşhisi konmuş vakaların operasyonla tedavi şeklidir. Çoğu zaman sonuçları kesin ve nettir. Deri üzerinden küçük kistik bir oluşumun alınması neyse karacigerdeki bir tümörün alınması da cerrahi açısından aynı şeydir. Her ikisi arasında uygulamada zorluk olsada gösterilen özen ve dikkat açısından bir fark yoktur. Cerrahinin kendine özgü kuralları vardır ve uymak zorunda olduğunuz bu kurallar çok katıdır. Örneğin temel ilkelerden birisi belkide en önemlisi olan sterilizasyon (mikroorganizmaların öldürülmesi) hiç bir ihmale ve savsaklamaya gelmez. Sizin büyük bir başarı olarak gördüğünüz operasyon, basit ve önemsiz görünen bir mikroorganizma tarafından tamamen başarısız hale dönüştürülebilir. Ayrıca hastanın yaşı, genel durumu, operasyon yapılacak bölge, anestezi gibi faktörler de göz önüne alındığında olayın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Anestezi

Kelime anlamı, genel yada bölgesel olarak duyuların azaltılması olan anestezi operasyonun en önemli aşamalarından biridir. Özel bilgi ve deneyim gerektiren bir konu olan anestezi yöntemleri hastanın yaşına, kilosuna, genel durumuna, mizacına, ırk özelliklerine ve operasyonun süresine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir erkek kedi de yapılacak olan kısırlaştırma operasyonu sakinleştirici ilaç uygulamasından sonra hastanın genel durumuna bakılarak veteriner hekimin insiyatifiyle lokal anestezi uygulaması ile yapılabileceği gibi, genel anestezi uygulanarakta yapılabilir.

Operasyonlarda kullanılan bir çok anestezi metodu vardır. Bu metodlara uygun olan pek çok anestezik madde kullanılabilir. Anestezik maddenin seçimi hekimin kararına bağlı olarak yapılır.

Veteriner hekimlikte uygulanan anestezi yöntemlerini genel anestezi ve lokal anestezi olarak sınıflandırabiliriz.

Genel Anestezi

Genel anestezi bilincin ve duyuların kaybolması olarak tanımlanabilir. Başlıca dört evreden oluşan genel anestezi pek çok yöntemle yapılabilir. Birinci evresi analjezi evresidir. Bu evrede refleksler kaybolmamıştır ancak ağrı hissi kalkmıştır. İkinci evresi uyarılma evresidir. Bu evrede çevreden gelen ani ve yüksek sesli uyarımlara refleksleri ile cevap verebilir. Üçüncü evre operasyonun yapılmasına en uygun evre olan şirurjikal anestezi evresidir. Bu evrede ağrı hissi, duyular ve refleksler tamamen kaybolmuştur. Dördüncü evre ise hiç bir hekimin yaşamak istemeyeceği toksik evredir. Bu evrede hasta hayati tehlike altındadır ve anestezik maddenin miktar olarak fazla verilmiş olması veya anestezik maddeye bünyenin reaksiyon göstermiş olması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Genel anestezide uygulanan başlıca metodlar, damar içi anestezik ilaç uygulamaları, kas içi anestezik ilaç uygulamaları ve inhalasyon (solunum) yolu ile anestezik ilaç uygulamalarıdır. Bu metodların uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu anestezik ilacın seçimi ve dozunun ayarlanmasıdır. Çünkü aynı kiloda ve aynı yaşta olsa dahi iki farklı hastanın bünyesel hassasiyete bağlı olarak aynı dozda anestezik ilaca vereceği cevap (tepki) farklı olabilir. Bu nedenle letal (ölümcül) dozu yani normal dozuna oranla ölüme neden olan dozu arasındaki oran fazla olan ilaçlar seçmek oluşabilecek riski en aza indirgemek açısından önemlidir. Ayrıca hastanın genel durumunun operasyon için uygun olup olmadığını ve operasyon sırasında kontrol altında tutulmasını gerektirecek bir durumun varlığını tespit edebilmek için check-up (kan tahlili, röntgen gibi) yapılması faydalı olacaktır.

İnhalasyon anestezisi genellikle en çok tercih edilen anestezi yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemin avantajı inhale ettirilen madde uzaklaştırıldıktan sonra kısa süre içinde hastanın bilincinin yerine gelmesi ve hastanın anestezi açısından hayati riskinin minumuma indirilmesidir.

Lokal Anestezi

Lokal anestezi genellikle basit yaralanmalar, erkek kedilerin kısırlaştırılması, sinir yoğunluğunun fazla olduğu ve aşırı uyarılabileceği bölgelerde yapılacak şirurjikal müdahalelerde kullanılır. Deri altı, deri içi veya kat (derin dokulara) anestezisi şeklinde uygulanan anestezik madde bölgede sinirleri bloke ederek ve kasların gevşemesini sağlayarak bölgede cerrahi müdahalenin yapılmasına imkan sağlar.

İster genel isterse lokal olsun tüm anestezi uygulamalarından önce hastanın, anestezinin etkinliğini artırarak şirurjikal anestezi evresine geçişi kolaylaştıran sedatif bir ilaç ile sakinleştirilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sedatif ilacın anestezik madde ile uyumlu olmasıdır.


Operasyon Destek SistemleriDestek sistemleri bir operasyonun güvenilirliğini artıran sistemlerdir. Operasyon sırasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda veya acil müdahale gerektiren kaza, şok vb. durumlarda kullanılan bu sistemler operasyonun ayrılmaz bir parçası olarak sayılabilir.

Destek sistemi olarak sayılabilecek ve önemli olan sistemlerin başında solunum destek sistemi gelmektedir. Otomatik solunum cihazları ile sağlanabilecek bu sistem hastanın operasyon sırasında hayati riskini minumum seviyeye indirmektedir. Sedatif ve anestezik ilaçların etkisiyle tüm vücut fonksiyonları yavaşlar. Solunum sistemi de bu süreçte oldukça zayıflayan en önemli fonksiyonlardan biri olduğundan, bu sistemi destekleyen solunum cihazının önemi bir kat daha artmaktadır.

Destek sistemlerinden bir diğeride vakum sistemidir. Özellikle trafik kazaları, düşme vb. yaralanmalara bağlı olarak şekillenen iç kanamaların şekillendiği durumlarda karın boşluğunda biriken kanın süratle uzaklaştırılarak kanama noktasının kolayca tespit edilebilmesine olanak veren vakum makinasıda önemli bir destek sistemi olarak sayılabilir.

Operasyon esnasında veya sonrasında ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemelerde operasyon destek sistemleri içinde sayılabilir. Bu malzemeler, kan transfüzyon seti, serum seti, uygulanan anesteziklerin antidotlarının bulunduğu eksiksiz bir ecza dolabı, steril örtüler ve eldivenler, steril sondalar ve benzer steril malzemelerdir.

Tüm malzemelerin eksiksiz sağlandığı, şartlara uygun hazırlanmış bir operasyon salonunun ihtiyaç duyduğu en önemli sistem ise operatör ve yardımcılarından oluşan cerrahi ekiptir.
Tasarım & Uygulama : RF