Bobyland Köpek Oteli ve Köpek Eğitim MerkeziTwitterFacebook
 
Sorularınız & Yanıtları
Köpeklerimizin Yurtdışına Çıkış Prosedürü (Kuduz Titrasyonu)

KUDUZ ANTİKOR TİTRESİNİN (KÖPEK VE KEDİ KAN SERUMLARINDA)
SAPTANMASI İÇİN NUMUNE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

FAVN Test (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test)

• Test ile ilgili, Enstitüye hitaben yazılacak bir dilekçe (Ek1; Dilekçe Örneği).

• Test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun / EFT belgesinin / vb. fotokopisi

(EVMKVAE Döner Sermaye Saymanlığı Hesap Numarası: T.C.Ziraat Bankası Etlik
Ş ubesi

IBAN: TR4 1000 1000 842 0648 0458 5002.

2012 yılı için test ücreti 104 TL'dir.

• Köpek yada Kediye ait çip numarasının (yurtdışı çıkışı yoksa gerekli değil), aşı bilgilerinin

ve diğer bilgilerin yer aldığı kimlik sayfalarının fotokopileri (fotokopilerin
eklenilmesi zorunludur).

• Test yapılacak köpek yada kediye ait en az 1 ml'lik KAN SERUMU (Son aşılamadan en

erken 30 gün sonra alınmalıdır. Hemoliz olmuş serum örnekleri test için uygun
olmadığından, hemolizin oluşmamasına özen gösterilmelidir).___

Yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirildikten sonra KAN SERUMU ve diğer
tüm belgeler soğuk zincir şartları altında koli içerisinde (Ek 2; örnek tüpler, koli vs) elden veya
kargo ile Enstitüye gönderilmelidir. Bu şartların tümü yerine getirilmediği taktirde test kesinlikle
yapılmayacak, koli red tutanağı düzenlenerek posta ile iade edilecektir. Numune takibi amacı ile
Enstitümüz Numune Kabul ve Raporlama Şefliğinin 0312 326 00 90 /162 numaralı telefonundan
bilgi alınabilir.

Her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek
serumlar en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüzde olmalıdır. Test edilecek
serumlar Enstitüye geliş tarihlerine göre sıralama yapılarak ona göre iş planı yapılmaktadır.
Sonuçlar 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir (herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde).
Sonuçlar yurt içi kargo ile ödemeli olarak dilekçede bildirilen adrese gönderilmektedir. Test
ile ilgili sorunlar için Kuduz Teşhis Laboratuvarının 0312 326 00 90 / 330 telefonundan bilgi
alınabilir.

Uzun süren tatiller (resmi tatiller, bayram tatilleri) ve tatili takip eden hafta test
yapılmamaktadır.

Raporlarda istenilen olası düzeltmeler için Enstitü Müdürlüğüne yazılan dilekçe ile
birlikte raporun aslı gönderilmelidir.

Bu test Avrupa Birliği tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır.
Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş yapacak kedi, köpek ve pet hayvanları, orijin ülkelerinden
hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar kan serumlarında bulunan anti kuduz antikor
titrelerini belgelendirmek durumundadırlar. Avrupa Birliği bu testin yapılmasına
yetkili kıldığı laboratuvarları ilan etmiş olup laboratuvarımızda bu listede yer
almaktadır.

Bu rapor tek başına yurtdışına çıkış için yeterli değildir. Bu raporla birlikte ilgili
Gümrük Veterinerliğine başvurulmalıdır.

Avrupa Birliği yetkili laboratuvarlarına ve konu ile ilgili yeterli bilgiye aşağıdaki
adreslerden ulaşılabilir.

http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2003/l_146/l_14620030613en00010009.pdf

http://kkgm.gov.tr/hayvan hareketleriGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MERKEZ VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

……………… çip numaralı ve aşağıda bilgileri yer alan köpek / kedi'ye
ait olan kan serumunun, kuduz antikor titresi yönünden test edilerek
sonucun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Ad, Soyad, İmza, Tarih, Adres, Tel, GSM

(gönderen şahıs, veteriner hekim, veteriner kliniği, vb.)

Kuduz Titrasyonu (Kedi ve Köpekler)

Eki :

Türü belirtiniz

Kontrol amaçlı test istemlerinde gerekli
değildir.

Köpek/Kediye Ait Kimlik Belgesinin Fotokopisi :

Banka Dekontu / EFT Belgesi Fotokopisi :

Kalma tüpü ve Kan Serumu Saklama Tüpü

Materyal Göndermek için Uygun Koli ve Buz Aküsü

Köpeklerde Kalma tüpü ve Kan Serumu Saklama Tüpü
Tasarım & Uygulama : RF